غایب ,منابع انسانی ,امتحان میانمرات امتحان میان ترم مورخ 94/9/26 درس رفتار سازمانی پیشرفته و منابع انسانی هر دو گروه حسابداری و مدیریت اجرایی بشرح ذیل اعلام می گردد:

شماره دانشجویی نمره
940503963 5
940465757 4.2
940464954 3
940485475 2.4
940476293 3.2
940494952 4.5
940490503 4.8
940500845 5.2
940492288 4
940490276 4.25
940506115 4
940485606 5.4
940470205 0 غایب
940472802 0 غایب
9404588704 3.75
940463311 0 غایب
940476703 3.2
940488803 4.25
940488858 3.75
940497703 3.2
940473166 0 غایب
940495833 2.2
940495095 5
940465016 5.25
940489078 4
940477779 3.4
940497746 3.5
940453988 4
949102747 3.25

لینک خبر

منبع اصلی مطلب : وبلاگ اطلاع رسانی دانشجویان ارشدآزاد طبس
برچسب ها : غایب ,منابع انسانی ,امتحان میان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نمرات امتحان میان ترم تحلیل رفتاری و منابع انسانی