کتاب ,امتحان ,کتاب رابینتز ,رفتار سازمانی ,کتاب بجزقسمتهای ,امتحانات میانبا سلام

تاریخ و حجم امتحانات میان ترم بشرح ذیل تعیین می گردد:

 
نام درس تاریخ امتحان نوع امتحان حجم مطالب بارم امتحان
آمار کاربردی پیشرفته 94/10/4 عملی کل کتاب بجزقسمتهای حذف شده 8
تحلیل آماری

94/10/3

94/10/4

عملی کل کتاب بجزقسمتهای حذف شده 8
سیستمهای اطلاعاتی 94/9/26 تشریحی 6 فصل اول کتاب
6
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 94/9/26 تستی 9 فصل اول کتاب رابینتز 6
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 94/9/26 تستی

9 فصل اول کتاب رابینتز

 فصول١و٣و۴و۵و۶و١١و١٢ کتاب مديريت منابع انساني دکتر سعادت

6

لینک خبر

منبع اصلی مطلب : وبلاگ اطلاع رسانی دانشجویان ارشدآزاد طبس
برچسب ها : کتاب ,امتحان ,کتاب رابینتز ,رفتار سازمانی ,کتاب بجزقسمتهای ,امتحانات میان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : امتحانات میان ترم دروس دکتر حیدری